Bycie kreatywnym oznacza podejmowanie ryzyka i ignorowanie wątpliwości oraz stawianie czoła lękom. Oznacza to zerwanie z rutyną i zrobienie czegoś innego w celu zrobienia czegoś innego. Oznacza to wytyczenie tysiąca…